3--12.8. Třebčín 76

Technická pomoc -výjezd 18:42 likvidace vos na půdě