Základní Informace o jadnotce

Jadnotka vyjíždí k mimořádné události do 10 min od vyhlášení poplachu

je svolávána  pomocí SMS a obecním rozhlasem 

Evidenční č.- 712268

Zřizovatel - obec Lutín 

Kategorie - JPO III

Pčet členů - 19