komíny

17.12.2012 20:53

https://www.hzscr.cz/soubor/informace-pro-osoby-odborne-zpusobile-techniky-po-a-projektanty-nv-91-2010-sb-pdf.aspx